zadzwoń606 817 804

Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło (etap I)

4.07.2019

Kolejne zadanie przed nami: Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło — etap I

Do naszych zadań należeć będą między innymi: Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków, rozbiórka drewnianych zabudowań gospodarczych, odbudowa drewnianej studni, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, zagospodarowanie terenu, remont dachu. To tylko niektóre prace, które zostaną wykonane podczas pierwszego etapu rewitalizacji centralnej części miejscowości Moczydło.

Od podstaw wyremontowany zostanie budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy. Oprócz remontu samego budynku wykonane zostaną prace rewitalizacyjne otoczenia, a będzie to: wykonanie nasadzeń roślin owocodajnych, utwardzenie terenu, montaż ławek, stojaka na rowery, koszy na śmieci, montaż tablicy informacyjnej, budowa miejsca do gromadzenia i segregowania odpadów oraz oczyszczenie terenu.

Koszty rewitalizacji współfinansowane będą przez Unię Europejską ze środków EFRR – Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 - Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.