zadzwoń606 817 804

Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło — etap I

Inwestor: Gmina Barlinek

Zakres prac:

  1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
  • Modernizacja istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków, rozbiórka drewnianych zabudowań gospodarczych, obudowa drewniana studni,
  1. REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
  • instalacja odgromowa i uziemiająca,
  • remont dachu wraz z pracami przygotowawczymi i rozbiórkowymi,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu wraz z robotami towarzyszącymi,
  • roboty dotyczące dociepleń ścian,
  • stolarka okienna.

Termin realizacji: 30.04.2019 – 15.11.2019