zadzwoń606 817 804

Roboty budowlane w ramach realizacji zadania "Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko"

Inwestor: Gmina Drezdenko
 
Zakres prac:
  • przebudowa wewnątrz budynku stacji odwadniania osadu,
  • wykonanie magazynu osadu odwodnionego,
  • wykonanie w reaktorze biologicznym ścianek żelbetowych komór nitryfikacji i stabilizacji osadu,
  • wykonanie fundamentu pod zbiornik magazynowy PIXu.
Termin realizacji: listopad 2015 – maj 2016
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku