zadzwoń606 817 804

Zespół Szkolno-Przedszkolny w miejscowości Kamionna

Inwestor: Gmina Międzychód

Zakres prac:

 • docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą,
 • wymiana stolarki okiennej (na starej części budynku),
 • prace naprawcze elewacji wraz z hydrofobizacją,
 • docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi,
 • modernizacja oświetlenia,
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 • demontaż instalacji centralnego ogrzewania i źródeł ciepła,
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie instalacji cwu,
 • wymiana instalacji zimnej wody i hydrantowej,
 • wykonanie nowego źródła ciepła,
 • roboty malarskie.

Termin realizacji: 9.12.2019 – 30.09.2020 r.

Wartość zamówienia: 1 709 541,85 zł